Hulp bij problemen: Herstarten

Kan het voorkomen dat je DSMR-reader wilt of moet herstarten. Bijvoorbeeld vanwege instellingen die een herstart vereisen.

Voor een zachte herstart:

# This only works if the processes already run.
sudo su - dsmr
./reload.sh

Voor een harde/geforceerde herstart:

# Make sure you are root or sudo user.
sudo supervisorctl restart all