Hulp bij problemen: Logbestanden

DSMR-reader bestaat technisch uit deze processen en ze worden beheerd door Supervisor:

Backend

dsmr_backend

Meest belangrijke process, verantwoordelijk voor alle achtergrondverwerking.

Datalogger

dsmr_datalogger

Lokale datalogger voor uitlezen telegrammen (indien gebruikt).

Webinterface

dsmr_webinterface

Draait de interface van DSMR-reader

Je kunt de status van alle processen bekijken door het volgende uit te voeren:

sudo supervisorctl status

Elk proces dat getoond wordt zou de status RUNNING moeten hebben. Hangende of gecrashde processen kunnen herstart worden met:

sudo supervisorctl restart <name>
sudo supervisorctl restart dsmr_backend
sudo supervisorctl restart ...

Of herstart ze allemaal tegelijkertijd:

sudo supervisorctl restart all

Elk heeft eigen logbestand(en):

Backend

/var/log/supervisor/dsmr_backend.log

Datalogger

/var/log/supervisor/dsmr_datalogger.log

Webinterface

/var/log/supervisor/dsmr_webinterface.log

Standaard worden alleen fouten gelogd. Je kunt DEBUG-logging inschakelen waardoor de “backend” aanzienlijk meer achtergrondinformatie logt.

Let op

De logbestanden kunnen blijven hangen wegens rotatie. Probeer te tailen op een wildcard-patroon om alles logs van een proces te zien. Bijvoorbeeld:

sudo tail -f /var/log/supervisor/dsmr_webinterface*
sudo tail -f /var/log/supervisor/dsmr_datalogger*
sudo tail -f /var/log/supervisor/dsmr_backend*