Database: Migreer dag-/uurtotalen (PostgreSQL)

Notitie

Dit werkt alleen wanneer je toegang hebt tot zowel de oude als nieuwe database (die je nu gebruikt).

 • Voer uit op je oude systeem/database:

  sudo su - postgres
  
  # Dagstatistieken uit oude database:
  echo "COPY public.dsmr_stats_daystatistics (day, total_cost, electricity1, electricity2, electricity1_returned, electricity2_returned, electricity1_cost, electricity2_cost, gas, gas_cost, average_temperature, highest_temperature, lowest_temperature, fixed_cost) FROM stdin;" > day_statistics_dump.sql
  psql -d dsmrreader -c "COPY public.dsmr_stats_daystatistics (day, total_cost, electricity1, electricity2, electricity1_returned, electricity2_returned, electricity1_cost, electricity2_cost, gas, gas_cost, average_temperature, highest_temperature, lowest_temperature, fixed_cost) TO stdout" >> day_statistics_dump.sql
  
  # Uurstatistieken uit oude database:
  echo "COPY public.dsmr_stats_hourstatistics (hour_start, electricity1, electricity2, electricity1_returned, electricity2_returned, gas) FROM stdin;" > hour_statistics_dump.sql
  psql -d dsmrreader -c "COPY public.dsmr_stats_hourstatistics (hour_start, electricity1, electricity2, electricity1_returned, electricity2_returned, gas) TO stdout" >> hour_statistics_dump.sql
  
 • Zet de bestanden, die je hierboven hebt gemaakt, over naar je nieuwe systeem/database:

  /var/lib/postgres/day_statistics_dump.sql
  /var/lib/postgres/hour_statistics_dump.sql
  
 • Voer uit op je nieuwe systeem/database:

  sudo su - postgres
  
  # Dagstatistieken naar nieuwe database:
  psql -f day_statistics_dump.sql -d dsmrreader
  psql -d dsmrreader
  SELECT setval(pg_get_serial_sequence('"dsmr_stats_daystatistics"','id'), coalesce(max("id"), 1), max("id") IS NOT null) FROM "dsmr_stats_daystatistics";
  
  # Uurstatistieken naar nieuwe database:
  psql -f hour_statistics_dump.sql -d dsmrreader
  psql -d dsmrreader
  SELECT setval(pg_get_serial_sequence('"dsmr_stats_hourstatistics"','id'), coalesce(max("id"), 1), max("id") IS NOT null) FROM "dsmr_stats_hourstatistics";
  

Mochten er in je nieuwe database datums of uren botsen, dan krijg je daar een fout van.