Database: Waarschuwingen m.b.t. database grootte oplossen (PostgreSQL)

Je zult de hoeveelheid inkomende gegevens moeten beperken en tevens een dataretentiebeleid moeten instellen.

  • Verhoog allereerst de datalogger-sleep in het configuratiepaneel. Zet deze op tenminste 5 a 10 seconden.

  • Daarnaast zul je een dataretentiebeleid moeten instellen in het configuratiepaneel. Een aanbevolen instelling is om DSMR-reader na een week of maand de gegevens te laten opschonen.

Na verloop van tijd (enkele uren tot dagen, afhankelijk van je hardware) zou de data opgeschoond moeten zijn. Afhankelijk van de hoeveelheid verwijderde metingen, kun je overwegen om daarna eenmalig een vacuumdb uit te voeren. Zie hieronder voor meer informatie.

Voer uit:

sudo su - postgres
vacuumdb -f -v -z -d dsmrreader