DSMR-reader verwijderen

Om DSMR-reader van je systeem te verwijderen, voer het volgende uit:

# Nginx.
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/dsmr-webinterface
sudo service nginx reload
sudo rm -rf /var/www/dsmrreader

# Supervisor.
sudo supervisorctl stop all
sudo rm /etc/supervisor/conf.d/dsmr*.conf
sudo supervisorctl reread
sudo supervisorctl update

# Homedir & user.
sudo rm -rf /home/dsmr/
sudo userdel dsmr

Om ook je data (de database) te verwijderen:

sudo -u postgres dropdb dsmrreader

Eventueel kun je deze packages ook verwijderen:

sudo apt-get remove postgresql postgresql-server-dev-all python3-psycopg2 nginx supervisor git python3-pip python3-virtualenv virtualenvwrapper