Installatie: Via Home Assistant

Er is ondersteuning voor Home Assistant via derde partijen. Dit versimpelt de integratie tussen DSMR-reader en Home Assistant.

Integraties

Add-ons