Hulp bij problemen: DEBUG-logging inschakelen

DSMR-reader heeft DEBUG-logging, waarmee het systeem heel letterlijk logt wat het aan het doen is en waarom het sommige acties wel of niet uitvoert.

Dit geldt specifiek voor het dsmr_backend proces en bijbehorende log.

Tip

Fouten worden doorgaans altijd gelogd, ongeacht het logging niveau. DEBUG-logging is alleen nuttig om het gedrag van DSMR-reader in meer detail te observeren, om issues te debuggen.

De DEBUG-logging is standaard uitgeschakeld om het aantal schrijfacties op het bestandssysteem te beperken.

Pas op

Vergeet niet om DEBUG-logging weer uit te schakelen wanneer je klaar bent met debuggen.

Je kunt DEBUG-logging inschakelen door de DSMRREADER_LOGLEVEL env var op DEBUG te zetten. Volg deze stappen:

 • Zorg ervoor dat je dsmr gebruiker bent door dit uit te voeren:

  sudo su - dsmr
  
 • Open .env en zoek de onderstaande code:

  ### Logging level.
  ###DSMRREADER_LOGLEVEL=DEBUG
  
 • Verwijder nu de ### uit de regel:

  ###DSMRREADER_LOGLEVEL=DEBUG
  
 • Het zou nu dit moeten zijn:

  DSMRREADER_LOGLEVEL=DEBUG
  
 • Na het bewerken van het bestand zul je alle processen moeten herstarten om de wijziging door te voeren. Ga terug naar de root of sudo-gebruiker met:

  logout
  
 • En herstart:

  sudo supervisorctl restart all
  
 • Klaar!