Environment-instellingen

Let op

De volgende instellingen zijn hernoemd sinds DSMR-reader v4.5, maar nog steeds beschikbaar. De voormalige naam wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0 en is vanaf die versie niet meer te gebruiken.

Voormalige naam < v5.0 Nieuwe naam >= v4.5
SECRET_KEY DJANGO_SECRET_KEY
DB_ENGINE DJANGO_DATABASE_ENGINE
DB_HOST DJANGO_DATABASE_HOST
DB_PORT DJANGO_DATABASE_PORT
DB_NAME DJANGO_DATABASE_NAME
DB_USER DJANGO_DATABASE_USER
DB_PASS DJANGO_DATABASE_PASSWORD
CONN_MAX_AGE DJANGO_DATABASE_CONN_MAX_AGE
TZ DJANGO_TIME_ZONE
DSMR_USER DSMRREADER_ADMIN_USER
DSMR_PASSWORD DSMRREADER_ADMIN_PASSWORD

Django instellingen

DSMR-reader gebruikt onderwater het Python Django framework. Alle instellingen hieronder hebben direct betrekking op Django en daarmee op je DSMR-reader-installatie.

Tip

Je kunt de volgende instellingen als volgt specificeren:

  • ofwel in een .env bestand in de bovenste map van de DSMR-reader-installatie (handmatige installaties)
  • of als een systeem environment variabele (Docker-installaties)

DJANGO_SECRET_KEY

De secret key die Django gebruikt. Zou willekeurig moeten zijn voor je installatie. Genereer of roteer het door ./tools/generate-secret-key.sh uit te voeren.

Zie ook

Zie SECRET_KEY in Django docs.

Hint

Deze instelling is vereist

Nieuw in versie v4.5.

Verouderd sinds versie 4.5: Voormalige SECRET_KEY env var.


DJANGO_DATABASE_ENGINE

De database-engine om te gebruiken. Officieel ondersteunt DSMR-reader alleen django.db.backends.postgresql, maar andere engines ondersteund door Django werken mogelijk ook. Experimenteer op eigen risico!

Zie ook

Zie DATABASES.ENGINE in Django docs.

Hint

Deze instelling is vereist

Nieuw in versie v4.5.

Verouderd sinds versie 4.5: Voormalige DB_ENGINE env var.


DJANGO_DATABASE_HOST

Zie ook

Zie DATABASES.HOST in Django docs.

Hint

Deze instelling is vereist voor de standaard DJANGO_DATABASE_ENGINE, maar is mogelijk optioneel voor andere engines.

Nieuw in versie v4.5.

Verouderd sinds versie 4.5: Voormalige DB_HOST env var.


DJANGO_DATABASE_PORT

Zie ook

Zie DATABASES.PORT in Django docs.

Hint

Deze instelling is vereist voor de standaard DJANGO_DATABASE_ENGINE, maar is mogelijk optioneel voor andere engines.

Nieuw in versie v4.5.

Verouderd sinds versie 4.5: Voormalige DB_PORT env var.


DJANGO_DATABASE_NAME

Zie ook

Zie DATABASES.NAME in Django docs.

Hint

Deze instelling is vereist voor de standaard DJANGO_DATABASE_ENGINE, maar is mogelijk optioneel voor andere engines.

Nieuw in versie v4.5.

Verouderd sinds versie 4.5: Voormalige DB_NAME env var.


DJANGO_DATABASE_USER

Zie ook

Zie DATABASES.USER in Django docs.

Hint

Deze instelling is vereist voor de standaard DJANGO_DATABASE_ENGINE, maar is mogelijk optioneel voor andere engines.

Nieuw in versie v4.5.

Verouderd sinds versie 4.5: Voormalige DB_USER env var.


DJANGO_DATABASE_PASSWORD

Zie ook

Zie DATABASES.PASSWORD in Django docs.

Hint

Deze instelling is vereist voor de standaard DJANGO_DATABASE_ENGINE, maar is mogelijk optioneel voor andere engines.

Nieuw in versie v4.5.

Verouderd sinds versie 4.5: Voormalige DB_PASS env var.


DJANGO_DATABASE_CONN_MAX_AGE

Zie ook

Zie DATABASES.CONN_MAX_AGE in Django docs. Laat weg om de standaard waarde te gebruiken.

Hint

Deze instelling is optioneel

Nieuw in versie v4.5.

Verouderd sinds versie 4.5: Voormalige CONN_MAX_AGE env var.


DJANGO_TIME_ZONE

De tijdzone die Django moet gebruiken. Wijzig op eigen risico. Laat weg om de standaard CET/CEST-tijdzone te gebruiken (zoals die voor Nederland geldt).

Zie ook

Zie TIME_ZONE in Django docs.

Hint

Deze instelling is optioneel

Nieuw in versie v4.5.

Verouderd sinds versie 4.5: Voormalige TZ env var.


DJANGO_STATIC_URL

Zie ook

Zie STATIC_URL in Django docs. Laat weg om de standaardwaarde te gebruiken.

Hint

Deze instelling is situationeel

Nieuw in versie v4.5.


DJANGO_FORCE_SCRIPT_NAME

Zie ook

Zie FORCE_SCRIPT_NAME in Django docs. Laat weg om de standaardwaarde te gebruiken.

Hint

Deze instelling is situationeel

Nieuw in versie v4.5.


DJANGO_USE_X_FORWARDED_HOST

Zie ook

Zie USE_X_FORWARDED_HOST in Django docs. Laat weg om de standaardwaarde te gebruiken.

Hint

Deze instelling is situationeel

Nieuw in versie v4.5.


DJANGO_USE_X_FORWARDED_PORT

Zie ook

Zie USE_X_FORWARDED_PORT in Django docs. Laat weg om de standaardwaarde te gebruiken.

Hint

Deze instelling is situationeel

Nieuw in versie v4.5.


DJANGO_X_FRAME_OPTIONS

Zie ook

Zie X_FRAME_OPTIONS in Django docs. Laat weg om de standaardwaarde te gebruiken.

Hint

Deze instelling is situationeel

Nieuw in versie v4.5.


DJANGO_STATIC_ROOT

Zie ook

Zie STATIC_ROOT in Django docs. Laat weg om de standaardwaarde te gebruiken.

Hint

Deze instelling is situationeel

Nieuw in versie v4.6.


DSMR-reader instellingen

Deze instellingen zijn alleen voor DSMR-reader.

Tip

Je kunt de volgende instellingen als volgt specificeren:

  • ofwel in een .env bestand in de bovenste map van de DSMR-reader-installatie (handmatige installaties)
  • of als een systeem environment variabele (Docker-installaties)

DSMRREADER_ADMIN_USER

Gebruikersnaam van de webinterface (super)user om te gebruiken, wanneer je ./manage.py dsmr_superuser uitvoert.

Hint

Deze instelling is situationeel

Nieuw in versie v4.5.

Verouderd sinds versie 4.5: Voormalige DSMR_USER env var.


DSMRREADER_ADMIN_PASSWORD

Het gewenste wachtwoord voor de DSMRREADER_ADMIN_USER gebruiker, bij aanmaken of updaten van de gebruiker. Voor wanneer je ./manage.py dsmr_superuser uitvoert.

Hint

Deze instelling is situationeel

Nieuw in versie v4.5.

Verouderd sinds versie 4.5: Voormalige DSMR_PASSWORD env var.


DSMRREADER_LOGLEVEL

Het log level dat DSMR-reader gebruikt. Kies ofwel ERROR (laat weg voor deze standaardwaarde), WARNING of DEBUG (alleen tijdelijk i.v.m. hogere I/O).

Zie ook

Voor meer informatie, zie Hulp bij problemen.

Hint

Deze instelling is optioneel

Nieuw in versie v4.5.


DSMRREADER_PLUGINS

De plugins die DSMR-reader gebruikt. Laat weg als je dit niet gebruikt. N.B.: Dit is een komma-gescheiden lijst wanneer je meerdere plugins specificeert. Bijvoorbeeld:

DSMRREADER_PLUGINS=dsmr_plugins.modules.plugin_name1
DSMRREADER_PLUGINS=dsmr_plugins.modules.plugin_name1,dsmr_plugins.modules.plugin_name2

Zie ook

Voor meer informatie, zie Plugins.

Hint

Deze instelling is optioneel

Nieuw in versie v4.5.


DSMRREADER_SUPPRESS_STORAGE_SIZE_WARNINGS

Gebruik dit om waarschuwingen over “te veel opgeslagen metingen” of een “te grote database” te onderdrukken. Stel in op True om deze waarschuwingen uit te schakelen of laat het weg om de standaardwaarde (False) te gebruiken. Gebruik op eigen risico.

Hint

Deze instelling is optioneel

Nieuw in versie v4.6.


DSMRREADER_MQTT_MAX_MESSAGES_IN_QUEUE

Het maximum aantal MQTT-berichten dat achtergehouden wordt totdat ze verzonden kunnen worden. Als dit maximum bereikt wordt, weigert DSMR-reader nieuwe MQTT-berichten. Dit voorkomt dat oneindig veel berichten zich opstapelen.

Desondanks kan het zijn dat je specifiek in je eigen situatie een ander maximum wilt. Laat weg om de standaardwaarde te gebruiken.

Hint

Deze instelling is optioneel

Nieuw in versie v4.16.


DSMRREADER_MQTT_MAX_CACHE_TIMEOUT

DSMR-reader stuurt MQTT-berichten naar je broker met een zogenaamde retain vlag. Daarmee onthoudt de broker telkens de laatste waarde voor die topics. Het bijwerken van zulke topics, met telkens dezelfde waarde, heeft dan ook geen effect. Daarom gebruikt DSMR-reader een cache om ook zelf de laatste verstuurde waarde voor elke topic bij te houden. Achtereenvolgende berichten voor hetzelfde topic met exact dezelfde waarde worden daardoor niet dubbel verstuurd. Dit verkleint het aantal nodige MQTT-berichten aanzienlijk.

Desondanks kan het zijn dat je de caching-duur wilt verlagen of zelfs helemaal uitschakelen. Stel in op 0 om uit te schakelen. Laat weg om de standaardwaarde te gebruiken.

Hint

Deze instelling is optioneel

Nieuw in versie v4.16.