MQTT

Het dsmr_mqtt proces

Sinds DSMR-reader v4.x hoef je niet meer handmatig dsmr_mqtt te configureren voor MQTT. Dit is samengevoegd met dsmr_backend.

Het zou al geconfigureerd moeten zijn bij installatie of upgrade van DSMR-reader. Zie ook of deze getoond wordt bij het uitvoeren van sudo supervisorctl status. Controleer dat dsmr_backend draait.

MQTT cache

MQTT-berichten worden:

  • Verstuurd met de retain vlag, waardoor de broker de laatste waarde van elk topic bewaart.
  • Gecached gedurende een uur, om het aantal dubbele berichten te verminderen.
  • Genegeerd wanneer er al een soortgelijk onverstuurd bericht klaarstaat, met exact hetzelfde topic en inhoud.

Dit zorgt voor aanzienlijk minder overhead.