Installatie: Database back-up terugzetten

Notitie

Voer deze stappen alleen uit wanneer je een database back-up in PostgreSQL wilt terugzetten.

Het terugzetten van een back-up overschrijft alle bestaande data en is onomkeerbaar!

Dit gaat er van uit dat je DSMR-reader nog niet helemaal geinstalleerd/draaiend hebt en daarbij alleen een lege database hebt aangemaakt.

Let op

Voor de goede order: Zet niet je database terug wanneer je ofwel de applicatie (weer) gestart hebt ofwel wanneer je al manage.py migrate hebt uitgevoerd.

Doorgaan zorgt er gegarandeerd voor dat er problemen komen met dubbele gegevens/ID’s op een bepaald moment.

Gecomprimeerd (standaard)

Om een gecomprimeerde back-up (.gz) terug te zetten, voer dit uit:

zcat <PATH-TO-POSTGRESQL-BACKUP.sql.gz> | sudo -u postgres psql dsmrreader

Ongecomprimeerd (legacy)

Om een ongecomprimeerde back-up (.sql) terug te zetten, voer dit uit:

sudo -u postgres psql dsmrreader -f <PATH-TO-POSTGRESQL-BACKUP.sql>

Terugzetten mislukt

Je zou geen fouten moeten zien m.b.t dubbele gegevens en/of bestaande ID’s of iets soortgelijks.

Notitie

Mocht je bij het terugzetten van de back-up in een lege database toch fouten tegenkomen, maak dan een issue aan op Github en ga niet verder.

Meer informatie kun je hier terugvinden.