FAQ: Applicatie downgraden

Wanneer je om wat voor reden dan ook de applicatie moet downgraden, dan zul je:

  • de databasemigraties moeten terugdraaien.
  • de applicatiecode moeten wisselen naar een vorige versie.

Waarschuwing

Allereerst, zorg ervoor dat je een recente backup hebt van je database! Meer informatie over back-ups vind je hier.

Elke release heeft z’n eigen databasemigraties vastgelegd<https://github.com/dennissiemensma/dsmr-reader/tree/v4/dsmrreader/provisioning/downgrade>. Je zult het script moeten uitvoer voor de release waar je naar toe wilt. En vervolgens de codebase wisselen naar dezelfde release.

Bijvoorbeeld v4.0:

sudo su - dsmr
sh dsmrreader/provisioning/downgrade/v4.0.sh
git checkout tags/v4.0.0
./deploy.sh

Notitie

Het terugdraaien van databasemigraties kan wat tijd in beslag nemen.

Je zou nu op de gewenste release moeten zitten.