Env-instellingen

Je kunt deze instellingen ofwel als systeem environment variabelen aanmaken of ze definieren in een .env bestand in de DSMR-reader project-map.

Waarschuwing

De volgende instellingen zijn hernoemd sinds DSMR-reader v4.5. De oude naam wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0:

Name before v4.5  ->   New name since v4.5
-----------------------------------------------
SECRET_KEY     ->   DJANGO_SECRET_KEY
DB_ENGINE      ->   DJANGO_DATABASE_ENGINE
DB_HOST       ->   DJANGO_DATABASE_HOST
DB_PORT       ->   DJANGO_DATABASE_PORT
DB_NAME       ->   DJANGO_DATABASE_NAME
DB_USER       ->   DJANGO_DATABASE_USER
DB_PASS       ->   DJANGO_DATABASE_PASSWORD
CONN_MAX_AGE    ->   DJANGO_DATABASE_CONN_MAX_AGE
TZ         ->   DJANGO_TIME_ZONE
DSMR_USER      ->   DSMRREADER_ADMIN_USER
DSMR_PASSWORD    ->   DSMRREADER_ADMIN_PASSWORD

Django instellingen

SECRET_KEY / DJANGO_SECRET_KEY

Waarschuwing

Hernoemd naar DJANGO_SECRET_KEY sinds DSMR-reader v4.5 en de oude naam SECRET_KEY wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0.

Vereist

De secret key die Django gebruikt. Zou willekeurig moeten zijn voor je installatie. Genereer of roteer het door ./tools/generate-secret-key.sh uit te voeren.

Zie SECRET_KEY in Django docs.


DB_ENGINE / DJANGO_DATABASE_ENGINE

Waarschuwing

Hernoemd naar DJANGO_DATABASE_ENGINE sinds DSMR-reader v4.5 en de oude naam DB_ENGINE wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0.

Vereist

De database-engine om te gebruiken. Officieel ondersteunt DSMR-reader alleen django.db.backends.postgresql, maar anderen ondersteund door Django werken mogelijk ook. Experimenteer op eigen risico!

Zie DATABASES.ENGINE in Django docs.


DB_HOST / DJANGO_DATABASE_HOST

Waarschuwing

Hernoemd naar DJANGO_DATABASE_HOST sinds DSMR-reader v4.5 en de oude naam DB_HOST wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0.

Vereist voor de standaard DB_DJANGO, maar kan optioneel zijn voor andere engines.

Zie DATABASES.HOST in Django docs.


DB_PORT / DJANGO_DATABASE_PORT

Waarschuwing

Hernoemd naar DJANGO_DATABASE_PORT sinds DSMR-reader v4.5 en de oude naam DB_PORT wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0.

Vereist voor de standaard DB_DJANGO, maar kan optioneel zijn voor andere engines.

Zie DATABASES.PORT in Django docs.


DB_NAME / DJANGO_DATABASE_NAME

Waarschuwing

Hernoemd naar DJANGO_DATABASE_NAME sinds DSMR-reader v4.5 en de oude naam DB_NAME wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0.

Vereist voor de standaard DB_DJANGO, maar kan optioneel zijn voor andere engines.

Zie DATABASES.NAME in Django docs.


DB_USER / DJANGO_DATABASE_USER

Waarschuwing

Hernoemd naar DJANGO_DATABASE_USER sinds DSMR-reader v4.5 en de oude naam DB_USER wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0.

Vereist voor de standaard DB_DJANGO, maar kan optioneel zijn voor andere engines.

Zie DATABASES.USER in Django docs.


DB_PASS / DJANGO_DATABASE_PASSWORD

Waarschuwing

Hernoemd naar DJANGO_DATABASE_PASSWORD sinds DSMR-reader v4.5 en de oude naam DB_PASSWORD wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0.

Vereist voor de standaard DB_DJANGO, maar kan optioneel zijn voor andere engines.

Zie DATABASES.PASSWORD in Django docs.


CONN_MAX_AGE / DJANGO_DATABASE_CONN_MAX_AGE

Waarschuwing

Hernoemd naar DJANGO_DATABASE_CONN_MAX_AGE sinds DSMR-reader v4.5 en de oude naam CONN_MAX_AGE wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0.

Optioneel

Zie DATABASES.CONN_MAX_AGE in Django docs. Laat weg om de standaard waarde te gebruiken.


TZ / DJANGO_TIME_ZONE

Waarschuwing

Hernoemd naar DJANGO_TIME_ZONE sinds DSMR-reader v4.5 en de oude naam TZ wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0.

Optioneel

De tijdzone die Django moet gebruiken. Wijzig op eigen risico. Laat weg om de standaard CET/CEST-tijdzone te gebruiken (zoals die voor Nederland geldt).


DJANGO_STATIC_URL

Situationeel

Zie STATIC_URL in Django docs. Laat weg om de standaard waarde te gebruiken.


DJANGO_FORCE_SCRIPT_NAME

Situationeel

Zie FORCE_SCRIPT_NAME in Django docs. Laat weg om de standaard waarde te gebruiken.


DJANGO_USE_X_FORWARDED_HOST

Situationeel

Zie USE_X_FORWARDED_HOST in Django docs. Laat weg om de standaard waarde te gebruiken.


DJANGO_USE_X_FORWARDED_PORT

Situationeel

Zie USE_X_FORWARDED_PORT in Django docs. Laat weg om de standaard waarde te gebruiken.


DJANGO_X_FRAME_OPTIONS

Situationeel

Zie X_FRAME_OPTIONS in Django docs. Laat weg om de standaard waarde te gebruiken.


DSMR-reader instellingen

DSMR_USER / DSMRREADER_ADMIN_USER

Waarschuwing

Hernoemd naar DSMRREADER_ADMIN_USER sinds DSMR-reader v4.5 en de oude naam DSMR_USER wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0.

Situationeel

Gebruikersnaam van de webinterface (super)user om te gebruiken, wanneer je ./manage.py dsmr_superuser uitvoert.


DSMR_PASSWORD / DSMRREADER_ADMIN_PASSWORD

Waarschuwing

Hernoemd naar DSMRREADER_ADMIN_PASSWORD sinds DSMR-reader v4.5 en de oude naam DSMR_PASSWORD wordt verwijderd in DSMR-reader v5.0.

Situationeel

Het gewenste wachtwoord voor de DSMR_USER gebruiker, bij aanmaken of updaten van de gebruiker. Voor wanneer je ./manage.py dsmr_superuser uitvoert.


DSMRREADER_LOGLEVEL

Optioneel

Het log level dat DSMR-reader gebruikt. Kies ofwel ERROR (laat weg voor deze standaardwaarde), WARNING of DEBUG (alleen tijdelijk i.v.m. hogere I/O).

Voor meer informatie, zie Hulp bij problemen.


DSMRREADER_PLUGINS

Optioneel

De plugins die DSMR-reader gebruikt. Laat weg als je dit niet gebruikt. N.B.: Dit is een komma-gescheiden lijst wanneer je meerdere plugins specificeert. Bijvoorbeeld:

DSMRREADER_PLUGINS=dsmr_plugins.modules.plugin_name1
DSMRREADER_PLUGINS=dsmr_plugins.modules.plugin_name1,dsmr_plugins.modules.plugin_name2

Voor meer informatie, zie Plugins.